Kiedy należy prowadzić przeglądy okresowe kominów?

Systematyczne kontrola przewodów kominowych w budynku ma bardzo duże znaczenie, dlatego każdy właściciel powinien pamiętać o jej prowadzeniu. Kiedy należy ją wykonać? Do kogo należy się wtedy zwrócić?

Czym jest przegląd kominiarski?

Podobnie jak prowadzi się przeglądy pojazdów, wykonuje się również przeglądy instalacji w budynkach. Na ich podstawie możliwe jest ocenienie, czy znajdują się one w dobrym stanie technicznym. Gdy specjalista przeprowadzający przeglądy okresowe kominów – https://kominprofil.pl/przeglady-okresowe-kominow/ zauważy jakieś usterki, wtedy wskaże, że należy je usunąć.

Przegląd kominiarski – kto go wykonuje?

Przeglądy kominiarskie powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy skontaktować się z firmą kominiarską, która najczęściej oferuje w tym zakresie takie usługi.

Osoba prowadząca takie prace powinna posiadać uprawnienia mistrza kominiarskiego albo też powinna być ona wykonana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Wybór odpowiedniego specjalisty ma zatem duże znaczenie, aby przeglądy okresowe kominów były wykonane zgodnie z przepisami.

Kiedy należy prowadzić przeglądy okresowe kominów?

Dokładne informacje o tym, kiedy powinno się prowadzić przeglądy kominiarskie, wskazuje art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.). Informuje on o tym, że właściciel albo zarządca budynku powinni regularnie poddawać przeglądom kominiarskim przewody:

  • kominowe
  • dymowe
  • wentylacyjne
  • spalinowe

Przytoczony przepis wskazuje też, że przeglądy te powinny być realizowane przynajmniej raz w ciągu roku w celu oceny stanu technicznego. Przegląd powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Co grozi za brak przeglądu kominiarskiego?

W przypadku, gdy przegląd kominiarski nie zostanie wykonany według zaleceń, wówczas zarządca albo właściciel budynku mogą zostać ukarani. Kara za brak przeglądu kominiarskiego wynosi 500 złotych i jest ona nakładana przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Jak dbać o przewody kominowe?

Aby przewody kominowe, a także dymowe, spalinowe, wentylacyjne były w dobrym stanie technicznym, należy pamiętać o ich systematycznym oczyszczaniu.

Powinno się to robić cztery razy do roku, gdy budynek jest zasilany opałem stałym, na przykład węglem czy drewnem, natomiast dwa razy do roku wtedy, gdy budynek jest opalany gazem, olejem opałowym albo innymi paliwami ciekłymi.

Adresy firm zajmujących się przeglądami kominów, a także utrzymaniem ich w odpowiednim stanie można znaleźć w internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *